زبان اکسیتان باستان: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن
(افزودن)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{Infobox language
'''زبان اوکسیتان باستان''' یا زبان پروونسال باستان از [[زبان مرده|زبان های مرده]] [[زبان‌های رومی|رومی]] رایج در [[اروپا]] در دوره های گذشته بوده که پس از نابودی جای خود را به بازمانده‌اش یعنی [[زبان اکسیتان|زبان اکسیتان جدید]] سپرده است. زبان اکسیتان میانه گاهی شاخه‌ای از اکسیتان جدید شناخته شده و گاهی از اکسیتان باستان. از میان رفتن این زبان در سده چهاردهم میلادی رخ داده است. در گذشته این زبان را پروونسال و گاهی نیز رومی می‌نامیدند.
|name = اکسیتان باستان
|altname = پروونسال باستان
|region = [[لانگداک]], [[پروانس]], [[دووفینه]], [[اوورنی]], [[لیموزن]], [[ناحیه آکیتن]], [[گسکونی]]
|era = سده‌های ۸ تا ۱۴ میلادی
|familycolor = Indo-European
|fam2 = [[زبان‌های ایتالی|ایتالی]]
|fam3 = [[زبان‌های رومی|رومی]]
|fam4 = [[زبان‌های رومی غربی|غربی]]
|fam5 = [[زبان‌های گالی-رومی|گالی-رومی]]
|fam6 = [[زبان‌های اکسیتانو-رومی|اکسیتانو-رومی]]
|iso2 = pro
|iso3 = pro
|glotto = oldp1253
|glottorefname= Old Provençal
}}
'''زبان اوکسیتاناکسیتان باستان''' یا زبان '''پروونسال باستان''' از [[زبان مرده|زبان هایزبان‌های مرده]] [[زبان‌های رومی|رومی]] رایج در [[اروپا]] در دوره های گذشته بودهبود که پس از نابودی جای خود را به بازمانده‌اش یعنیامروزه [[زبان اکسیتان|زبان اکسیتان جدیدنو]] سپردهنواده آن به استشمار می‌رود. زبان اکسیتان میانه گاهیگاه شاخه‌ای از اکسیتان جدیدنو شناختهو شدهگاه و گاهیشاخه‌ای از اکسیتان باستان شناخته می‌شود. از میان رفتن این زبان در سده چهاردهم میلادی رخ داده است. در گذشته این زبان را پروونسال و گاهی نیز رومی نیز می‌نامیدند.
 
== زبان‌های دنباله ==