تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان رباط‌کریم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|نام‌های‌قدیمی =
|سال‌شهرشدن =
|جمعیت = ۲۹۵۱۶۲۹١۵۱۶
|رشدجمعیت =۸/۳
|تراکم‌جمعیت =
کاربر ناشناس