تفاوت میان نسخه‌های «شهلا میربختیار»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ادیپوس شهریار، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* آهای اونوری‌ها، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* مکبث، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* حکم دادگاه، به کارگردانی شهلا میربختیار
* پرده‌برداری، به کارگردانی شهلا میربختیار