تفاوت میان نسخه‌های «فهرست رتبه‌ها و نشان‌ها (وافن اس اس)»

جز
ابرابزار
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیز+)
جز (ابرابزار)
{{بدون منبع}}
این جدول حاوی اطلاعاتی در مورد آخرین رتبه هارتبه‌ها و نشان هاینشان‌های '''[[وافن اس‌اس|وافن اس اس]]''' است که از سال 1942۱۹۴۲ تا 1945۱۹۴۵ در ارتباط با نیروهای [[ورماخت|ورماخت آلمان]] استفاده می شدمی‌شد.
 
{| class="wikitable"
! colspan="6" |درجات و نشان نیرو هاینیروهای مسلح آلمان نازی
(ورماخت و اس اس)<ref>Bildtafel der Dienstgrade und Rangabzeichen der Waffen-SS - Wikipedia</ref><ref>Ranks and insignia of the Waffen-SS - Wikipedia</ref>
|-
!رتبه [[وافن اس‌اس|وافن اس اس]]
! colspan="2" |معادل [[ورماخت]]
(در [[نیروی زمینی آلمان (۱۹۴۵–۱۹۳۵)|نیروی زمینی]] و در [[لوفت‌وافه|نیروی هوایی]] )
 
|-
 
([[درجه پنج-ستاره]])
|[[پرونده:WMacht_H_OF10_GenFeldmarschall01_h_1942.svg|وسط|بی‌قاب|138x138px|WMacht H OF10 GenFeldmarschall01 h 1942۱۹۴۲]]
|-
|[[پرونده:SS-Oberst-Gruppenführer_collar.svg|وسط|بی‌قاب|87x87پیکسل|SS-Oberst-Gruppenführer collar]]
|ژنرال اوبرست
([[درجه چهار-ستاره]])
|[[پرونده:WMacht_H_OF9_GenOberst_h_1935-1945.svg|وسط|بی‌قاب|138x138px|WMacht H OF9 GenOberst h 1935-1945۱۹۳۵–۱۹۴۵]]
|-
|[[پرونده:SS-Obergruppenführer_Collar_Rank.svg|وسط|بی‌قاب|77x77پیکسل|SS-Obergruppenführer Collar Rank]]
|کولونل‌گنرال (سپهبد)
(OF-8)
|[[پرونده:WMacht_H_OF8_GenWaGtg_h_1935-1945.svg|وسط|بی‌قاب|137x137px|WMacht H OF8 GenWaGtg h 1935-1945۱۹۳۵–۱۹۴۵]]
|-
|[[پرونده:SS-Gruppenführer_Collar_Rank.svg|وسط|بی‌قاب|77x77پیکسل|SS-Gruppenführer Collar Rank]]
|
|[[گروپنفورر]]
(رهبر گروه‌های پلیس [[اس‌اس|SS]] و سرلشگرسرلشکر [[وافن اس‌اس|وافن اس اس]])
(OF-7)
|؟؟؟
|[[پرونده:WMacht_H_OF7_GenLt_h_1935-1945.svg|وسط|بی‌قاب|137x137px|WMacht H OF7 GenLt h 1935-1945۱۹۳۵–۱۹۴۵]]
(OF-7)
|[[پرونده:WMacht_H_OF7_GenLt_h_1935-1945.svg|وسط|بی‌قاب|137x137px|WMacht H OF7 GenLt h 1935-1945]]
|-
|[[پرونده:SS-Brigadeführer_Collar_Rank.svg|وسط|بی‌قاب|77x77پیکسل|SS-Brigadeführer Collar Rank]]
|سرلشکر
(OF-6)
|[[پرونده:WMacht_H_OF6_GenMaj_h_1935-1945.svg|وسط|بی‌قاب|133x133px|WMacht H OF6 GenMaj h 1935-1945۱۹۳۵–۱۹۴۵]]
|-
| colspan="6" |<!-- ردیف سوم-نشان بازو موجود نیست -->
(رهبری یک واحدشبه‌نظامی[[اس‌اس]] در یک منطقه جغرافیایی‌خاص)
| colspan="2" |بدون معادل
(همچنین به Commodore در نیروی دریایی ورماخت
 
مراجعه کنید)
|[[اوبراشتورمبانفورر]]
 
(بازآفرینی در سال 1933۱۹۳۳)
|
|[[پرونده:WMacht_H_OF4_OTL_Pz_h.jpg|وسط|بی‌قاب|167x167پیکسل|WMacht H OF4 OTL Pz h]]
|
|-
| colspan="6" | '''تیم‌ها'''
| colspan="6" | '''تیم ها'''
|-
| colspan="3" |بدون معادل
|}
 
== جستار هایجستارهای وابسته ==
[[آلمان نازی]]