تفاوت میان نسخه‌های «اوکراین پس از انقلاب روسیه»

جز
ابرابزار
(Added {{Expand language}} tag (توینکل))
جز (ابرابزار)
{{Expand language|topic=|langcode=en|otherarticle=Ukraine after the Russian Revolution|date=فوریه ۲۰۲۱}}
با وقوع [[انقلاب روسیه|انقلاب روسیه در سال 1917۱۹۱۷]] که فروپاشی [[امپراتوری روسیه]] را رقم زد و پس از [[جنگ جهانی اول|پایان جنگ جهانی اول]] در سال 1918۱۹۱۸ که به فروپاشی امپراتوری [[اتریش-مجارستان]] (حاکم سابق [[گالیسیا (اروپای شرقی)|گالیسیا اوکراین]]) منجر شد، جناح‌های مختلفی به جنگ بر سر '''منطقه اوکراین''' برخاستند. فروپاشی امپراتوری‌ها تأثیر زیادی در [[ملی گراییملی‌گرایی اوکراین|جنبش ملی‌گرایی اوکراین]] برجای گذاشت، و در یک دوره‌یدورهٔ کوتاه چهار ساله مجموعه‌ای از دولت هادولت‌ها در اوکراین ظهور کردند. ویژگی این دوره امید به آینده و [[ملت‌سازی|ملت سازی]] و همچنین هرج و مرج و [[جنگ داخلی]] بود. در سال 1921۱۹۲۱ با تقسیم [[اوکراین|اوکراین امروزی]] به [[جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین|اوکراین شوروی]] (که در سال 1922۱۹۲۲ به یکی از جمهوری‌های تشکیل‌دهنده‌یتشکیل‌دهندهٔ [[اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی|اتحاد جماهیر شوروی]] تبدیل شد) [[جمهوری دوم لهستان|و لهستان]] و [[اوکراینی‌ها|مناطق کوچک قومیت‌های اوکراینی]] که به [[چکسلواکی]] و [[پادشاهی رومانی|رومانی]] وابسته بودند، اوضاع تا حدودی تثبیت شد.
[[رده:انقلاب‌ها در اوکراین]]
[[رده:تاریخ اوکراین (۹۱-۱۹۱۸)]]