تفاوت میان نسخه‌های «آموکسی‌سیلین»

 
== نگارخانه ==
<gallery>
Image:Amoxicillin rash 3 hours after 17th dose.JPG|جوش غیرآلرژیک آموکسی‌سیلین هشت روز پس از نخستین دوز: این عکس ۲۴ ساعت پس از آغاز نخستین جوش گرفته شده‌است..
Image:Amoxicillin rash 11 hours after 17th dose.JPG|هشت ساعت پس از عکس اول، لکه های جداگانه رشد کرده و شروع به ادغام شدن می کنند.
Image:Amoxicillin rash 26 hours after 17th dose.JPG|۲۳ ساعت پس از نخستین عکس جوش‌ها کم رنگ شدند.
 
</gallery>