تفاوت میان نسخه‌های «ابداس اسقف شوش»

ابرابزار
(ابرابزار)
در جریان شکنجهٔ مسیحیان ایرانی به فرمان [[شاپور دوم|شاپور ذوالاکتاف]] هنگامی که ابداس شکنجه می‌دید، درختی به صورت صلیب از زمین رویید و معجزاتی از آن هویدا گشت که مردم را دور خود جلب کرد که پس از آن صومعه‌ای بر آن بقعه بنا شد و ابداس در آن به وعظ و تدریس [[انجیل زندگی]] پرداخت. پس از آن ابداس به عناون اسقف منصوب شد و مردمان زیاد پیرو و شاگرد وی گشتند.
 
در سال ۴۲۰ میلادی مغان با ابداس درگیر شدند و در پی آن به وی تهمت آتش زدن آتشکده‌ای زدند. شاهنشاه [[یزدگرد یکم]] فرمان داد که ابداس با پول خود آتشکده را ترمیم و تعمیر مند ولی ابداس این فرمان را نپذیرفت، و این نافرمانی سبب واکنش ویرانگر شاه شد؛ شاه فرمان صادر کرد که همهٔ کلیساها را ویران و منهدم کنند. این امر روابط میان کلیسای مسیحی و حکومت پارس را مکدر ساخت و زمینه ساززمینه‌ساز موجی از شکنجهٔ مسیحیان سرزمین فارس گشت.<ref>Theodoret, [http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf203.iv.viii.v.xxxviii.html v. 39]</ref>.
 
بیش از آنچه گفته شد از زندگی ابداس چیزی معلوم نیست جز اینکه او [[ماروثاس]] را کمک داد تا دیو از تن یزدگرد بیرون کند.<ref>Socrates Scholasticus, [http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf202.ii.x.viii.html vii. 8]</ref>. در عقیده مسیحی ابداس اولین شهید شکنجهٔ مسیحیان سرزمین فارس است؛ وی با چماق تا مرگ کتک خورد. ابداس به عنوان [[قدیس]] منصوب شد و تاریخ ۱۶ مه روز بزرگداشت اوست.
 
به نظر کشیش انطونیو الفغالی داستان ابداس به افسانه و داستان‌های عامیانهٔ مرم متدین نزدیکتر است. اضافه بر آن نوشته‌های عربی دربارهٔ این موضوع ار لحاظ زبانی ضعیف و ابتدایی است .<ref>16May, [http://www.maronite-heritage.com/LNE.php?page=16May http://www.maronite-heritage.com] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150220011228/http://www.maronite-heritage.com/LNE.php?page=16May |date=20 فوریه 2015}}</ref>.
 
== پانویس ==