تفاوت میان نسخه‌های «گورو هر کریشن»

جز
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:کریشن، گورو هر}}
 
[[رده:پنجابی‌ها]]
[[رده:درگذشتگان ۱۶۶۴ (میلادی)]]
[[رده:زادگان ۱۶۵۶ (میلادی)]]
[[رده:گوروهای سیک]]
[[رده:درگذشتگانمرگ‌ها بهبر علتاثر بیماری عفونی در هند]]
[[رده:هند در ۱۶۶۱ (میلادی)]]