تفاوت میان نسخه‌های «صلوات»

۱٬۰۶۲ بایت حذف‌شده ،  ۱ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
آلِ مُحَمَّدٍ''') فضایل فراوانی همانند آمرزش گناهان، عامل اجابت شدن دعاها و حاجت‌ها و عامل خیرهای فراوان در دنیا و آخرت ذکر شده‌است. در حكمت ۱۶۳ «نهج البلاغه» آمده‌است: «هرگاه از خدای سبحان درخواستی داری،
در دنیا صلوات باعث برآورده شدن حاجت، ازدیاد مال، رفع فقر، بخشش گناهان، ادای قرض، خوشبو شدن، درمان فراموشی، رفع نفاق، نجات از سختی، تندرستی، خواب مقصود دیدن و درك امام قائم علیه السلام می‌باشد. حضرت رسول اكرم صل الله می‌فرمایند: «صلوات فرستادن،فرس فقربر راصلوات برطرفداشته می‌كند.»باشد، ازخصوصاً دیگردر بركاتروز حائز اهمّیتجمعه، صلوات، ازشفیع بینایشان رفتنمی‌شود. گناهاندر است؛قیامت، چنان‌كههمچنین امامصلوات رضابسیار، علیهصلوات السلامفرستنده بهرا نقلدر ازروز رسولقیامت خدانزدیك‌ترین فرد به پیامبر صل الله می‌فرمایند:قرار «الصّلاهمی‌دهد، علیخداوند از هر جهت بر فرد نور می‌تاباند، هفتاد حاجتش را در قیامت برآورده می‌كند و علیاو اهلرا بیتیدر تذهبزیر بالنّفاق؛عرش صلواتالهی قرار می‌دهد، همچنین این صلوات‌ها موجب سنگینی اعمال در قیامت و درودافضل براعمال محسوب منمی‌شود و خاندانذخیره‌ای منخوب نفاقبرای راایشان ازدر قیامت به بینحساب می‌بردمی‌آید.»
 
بركات اخروی صلوات را می‌توان به پنج مرحله تقسیم كرد:
# عالم برزخ : مداومت بر صلوات، عذاب قبر را در عالم برزخ دور می‌كند، ظلمت گناه را از بین می‌برد، عذاب را از همه اهل قبرستان دور می‌كند، ثواب صلوات سنگین‌تر از گناهان است، صلوات، فریادرس انسان در قبر است، چهره او را در برزخ نورانی و جان كندن را راحت می‌كند.
# قیامت : هر كس در دنیا مداومت بر صلوات داشته باشد، خصوصاً در روز جمعه، صلوات، شفیع ایشان می‌شود. در قیامت، همچنین صلوات بسیار، صلوات فرستنده را در روز قیامت نزدیك‌ترین فرد به پیامبر صل الله قرار می‌دهد، خداوند از هر جهت بر فرد نور می‌تاباند، هفتاد حاجتش را در قیامت برآورده می‌كند و او را در زیر عرش الهی قرار می‌دهد، همچنین این صلوات‌ها موجب سنگینی اعمال در قیامت و افضل اعمال محسوب می‌شود و ذخیره‌ای خوب برای ایشان در قیامت به حساب می‌آید.
# پل صراط : صلوات، راهنمای انسان در هنگام عبور از پل صراط است و نوری است كه راه را بر او روشن می‌كند. رسول اكرم صل الله می‌فرمایند: «بر من بسیار درود بفرستید؛ زیرا درود فرستادن بر من، برای صلوات فرستنده، نوری است در قبر و نوری است بالای صراط و نوری است در بهشت.»
# جهنّم : صلوات انسان را از گرمای جهنّم مصون می‌دارد و مانعی است برای او در ورود به آتش جهنّم. رسول خدا صل الله فرمودند: «آن كس كه بر من درود بفرستد، داخل آتش نخواهد گردید و هر كس درود فرستادن بر من را فراموش كند، از راه بهشت به خطا خواهد رفت.»