تفاوت میان نسخه‌های «اختلاط نژادی»

ابرابزار
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Miscegenation»)
 
(ابرابزار)
منظور از '''لفظ اختلاط نژادی''' تولید مثل توسط افراد با [[نژاد (انسان)|نژادهای]] متفاوت است. <ref>{{Cite web|title=Miscegenation {{!}} Definition of Miscegenation by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of Miscegenation|url=https://www.lexico.com/en/definition/miscegenation|accessdate=2020-06-17|website=Lexico Dictionaries {{!}} English|language=en}}</ref> نویسندگان ناشناس {{Efn|The authors were anonymous at the time of publication. The authors were later revealed to be David Goodman Croly and George Wakeman.}} این لفظ را در یكیک جزوه سیاسی متقلبانه در سال 1863۱۸۶۳ اختراع كردندکردند، ، كه میکه گفتمی‌گفت اختلاف نژادی به معنای ازدواج بین نژادی و روابط جنسی بین نژادی ،نژادی، به ویژه بین "«... سفیدپوست آمریكاییآمریکایی و نیگرو"» است. این اصطلاح با قوانینی همراه شد که ازدواج بین نژادی و رابطه جنسی را ممنوع می کند ،می‌کند، این قوانین به عنوان قوانین ضداختلاط نژادی شناخته می شدندمی‌شدند.
 
مخالفت با اختلاط نژادی، که تحت عنوان حفظ به اصطلاح [[بهداشت نژادی|خلوص نژادی]] عرضه می شود، می‌شود، از درون مایه هایمایه‌های رایج جنبش هایجنبش‌های برتری طلبی نژادی است. <ref name=":3">{{Cite journal|last=Kyros|first=Katharine Franks|year=2011|title=Using marriage to protect White supremacy and heterosexual privilege : a historical analysis of marriage law in the United States|url=https://scholarworks.smith.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1616&context=theses|journal=Smith ScholarWorks}}</ref> اگرچه این تصور که اختلاط نژادی مطلوب نیست در برهه هایبرهه‌های مختلف تاریخ ظهور کرده است ،کرده‌است، اما در اروپا در [[عصر کاوش|دوره استعمار از]] شهرت خاصی برخوردار شد.
منظور از '''لفظ اختلاط نژادی''' تولید مثل توسط افراد با [[نژاد (انسان)|نژادهای]] متفاوت است. <ref>{{Cite web|title=Miscegenation {{!}} Definition of Miscegenation by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of Miscegenation|url=https://www.lexico.com/en/definition/miscegenation|accessdate=2020-06-17|website=Lexico Dictionaries {{!}} English|language=en}}</ref> نویسندگان ناشناس {{Efn|The authors were anonymous at the time of publication. The authors were later revealed to be David Goodman Croly and George Wakeman.}} این لفظ را در یك جزوه سیاسی متقلبانه در سال 1863 اختراع كردند ، كه می گفت اختلاف نژادی به معنای ازدواج بین نژادی و روابط جنسی بین نژادی ، به ویژه بین "... سفیدپوست آمریكایی و نیگرو" است. این اصطلاح با قوانینی همراه شد که ازدواج بین نژادی و رابطه جنسی را ممنوع می کند ، این قوانین به عنوان قوانین ضداختلاط نژادی شناخته می شدند.
 
مخالفت با اختلاط نژادی، که تحت عنوان حفظ به اصطلاح [[بهداشت نژادی|خلوص نژادی]] عرضه می شود، از درون مایه های رایج جنبش های برتری طلبی نژادی است. <ref name=":3">{{Cite journal|last=Kyros|first=Katharine Franks|year=2011|title=Using marriage to protect White supremacy and heterosexual privilege : a historical analysis of marriage law in the United States|url=https://scholarworks.smith.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1616&context=theses|journal=Smith ScholarWorks}}</ref> اگرچه این تصور که اختلاط نژادی مطلوب نیست در برهه های مختلف تاریخ ظهور کرده است ، اما در اروپا در [[عصر کاوش|دوره استعمار از]] شهرت خاصی برخوردار شد.
 
== یادداشت ==