تفاوت میان نسخه‌های «یون دونگ هوان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
}}
 
وی فارغ التحصیل کارشناسی رشته هنر از دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه پل والری است دلیلاو اصلیفعالیت شناختهخود شدنرا ویاز بازیسال ۱۹۸۵ در نقشزمینه فرماندارموسیقی یانگجوآغاز درکرد سریالو [[افسانهدر جومونگ]]ادامه است،وارد ویعرصه دربازیگری سالشد، ۱۹۸۵دلیل فعالیتاصلی خودشناخته راشدن باوی موسیقیبازی آغازدر کردنقش و'''فرماندار یانگجو''' در ادامهسریال وارد[[افسانه سینماجومونگ]] شداست. <ref>[https://www.tvreport.co.kr/492476#_DYAD ] </ref> <ref>[https://fortuneguide.tistory.com/m/106] </ref>
 
== فیلم شناسی ==