تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر/درخواست‌ها»

به‌روز
(فعلاً، اما احتمالاً نیازمند به‌روزرسانی وضعیت است.)
(به‌روز)
موارد جدیدتر، بالاتر می‌آیند -->
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = Mr,p balçi | وضعیت = در انتظار}}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = Mr sharr | وضعیت = بازاطلاعات بیشتر}}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = ArmanAfifeh | وضعیت = بازرسی}}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = پارسا آملی | وضعیت = باز}}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه =Mojtaba2361 | وضعیت =تأیید}}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = سینما بدون رنگ | وضعیت = باز }}
{{ردیف جدول بازرسی | زیرصفحه = Mr sharr | وضعیت = باز }}
<!-- به این سطر و پس از آن دست نزنید -->
|}