تابع انتخاب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 31295401 از Nadergharibianfard (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
{{بدون منبع}}{{ویکی‌سازی}}
{{حذف سریع| 1= مقاله نما}}
در [[نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها]] اصلی موضوعی موسوم به [[اصل موضوع انتخاب]] بیان می‌کند برای هر دسته ناتهی <math>\mathcal{C}</math> از مجموعه‌های ناتهی، [[تابع|تابعی]] چون <math>f:\mathcal{C}\to \cup \mathcal{C}</math> وجود دارد که بری هر <math>A\in \mathcal{C}</math> داریم <math>f(A)\in A</math> این تابع را ''تابع انتخاب'' می‌گوییم.
 
۲۲۷

ویرایش