تفاوت میان نسخه‌های «سامری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سامری در ادب فارسی ==
مسلماً نظر به تأثر عمیق ادبیات فارسی از قرآن، بازتاب یکی از داستان هایداستان‌های مهم این کتاب در این عرصه امری بدیهی است.
 
در ادبیات فارسی نماد سامری عموماً دالّ بر مضامینی چون: جادوگری و ساحری (با بیشترین بسامد)، فریبایی، طرد شدگی، شکست خوردگی برابر قهر و مکر خداوند و ... است . در ادامه چند نمونه از این مصادیق را ذکر می کنیممی‌کنیم :
 
چوب موسی گرفتار بنمود سحر ساحری                                       سامری کرد آخر اندر امت او سامری
۹۶

ویرایش