تفاوت میان نسخه‌های «دیرین دیرین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
==شخصیت ها==
*"""'''وی"""''': وی همیشه سه کله تهی را نصیحت میکند اما او بعضی وقت ها چیز هایی میگوید که خودش از آن ها چیزی نمیداند.
 
*""'''پیرهن قرمزه/قرمزانی""''':قرمزانی گاهی اوقات خنگ است اما گاهی اوقات حتی وی را هم گول میزند رنگ لباس او قرمز است.
 
*""'''پیرهن قهوه‌ایه/قهویانی""''': قهویانی فردی است که بسیار عاشق میشود و در خیلی از قسمت ها او برای ازدواج با یک دختر تلاش میکند لباس او قهوه ای است.
 
*""'''پیرهن آبی کمرنگه/آبی کمرنگانی""''':او از سه کله تهی کمی باهوش تر است و معمولا او تصمیم گیر است آبی کمرنگانی از نصیحت های وی متنفر است رنگ لباس او آبی است.
 
*""'''اینیوئه""''':او همیشه در حرف هایش از حروف یو استفاده میکند مانند سلام+یو=سلایوم و از سه کله تهی باهوش تر است و گاهی اوقات خنگ بازی در می آورد. نام او در ابتدا ""'''تازه وارد""''' بود و لهجه نداشت.
 
== منابع ==
۵۶

ویرایش