تفاوت میان نسخه‌های «شهلا میربختیار»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== تئاتر ===
'''تئاتر (در ایران)'''
* آنتیگونه،«آنتیگونه»، به کارگردانی علی رفیعی
* «ادیپوس شهریار،شهریار»، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* «آهای اونوری‌ها،اونوری‌ها»، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* مکبث،«مکبث»، به کارگردانی جمشید ملک‌پور
* «حکم دادگاه،دادگاه»، به کارگردانی شهلا میربختیار
* پرده‌برداری،«پرده‌برداری»، به کارگردانی شهلا میربختیار
* افسانه«افسانهٔ اندوهی دلخراش»<ref name="a" />
* «چراغ گاز»
* «چگونه یاران فراموش کردند»
* «عشق»
* و…
 
'''تئاتر (در خارج ایران)'''
* آنتیگونه،«آنتیگونه»، به کارگردانی شهلا میربختیار و جمشید ملک‌پور
* «اشکهای بودا»<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1242674| عنوان = بازگشت میربختیار پس از ۱۶ سال به صحنه تئاتر| ناشر = روزنامه ایران}}</ref>
* «روح نیلوفر آبی»
* «خاکسترهای کانبرا»
* «شکوه علفزار»<ref name="a" />
 
=== سینما ===