تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش روزانه قطع دسترسی‌های پالایه ویرایش/گزارش‌ها/۲۰۲۱/۰۲/۲۸»

بررسی کامل
(بررسی)
(بررسی کامل)
 
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|ترک زاده}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Zolfeqar Fatihzadeh}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|نادرست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Sasanpkpk}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Sajad hyh}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Pars.amin99}}||فحاشی لب مرزی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|نادرست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Amlakazimian}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|نادرست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|Ali3580}}||فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|نادرست}}
|-
|{{کاربر:Ahmad252/پالایه/الگو|95.82.54.104}}||فحاشی غیرفارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش||{{بررسی گزارش پالایه|درست}}