تفاوت میان نسخه‌های «اسفندیار اسفندیاری»

افزودن شجره خانوادگی به همراهی پیوند داخلی / افزودن منبع
جز (←‏زندگی‌نامه: افزودن لینک داخلی)
(افزودن شجره خانوادگی به همراهی پیوند داخلی / افزودن منبع)
}}
 
'''اسفندیار اسفندیاری''' (۱۲ اسفند ۱۲۸۸ کرمان، ۱۲ مرداد ۱۳۷۴ تهران) [[استاد دانشگاه]]، پژوهشگر و یکی از اولین پیشکسوتان دانش گیاه‌شناسی ایران است. او اولینفرزند ایرانی‌ست[[رستم کهاسفندیاری|میرزا بارستم مدرکخان دکتری،اسفندیاری دروس [[بیماری‌شناسی گیاهیرفعت‌الدوله]]، ونواده قارچ‌شناسی[[مرتضی‌قلی راخان تدریسوکیل‌الملک|مرتضی کردقلی وخان تحقیقاتنوری این دو رشته در ایران را آغاز نمودهوکیل‌الملک]]، و نتیجه تحقیقات[[محمد خوداسماعیل راخان بهنوری سبکوکیل مقالاتالملک|محمد تحقیقاتیاسماعیل امروزیخان منتشرنوری کرده‌استوکیل‌الملک]] بود.<ref>[http://rijaldb.com/fa/12082/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C اواسفندیار رااسفندیاری، پدربانک علماطلاعات بیماری‌شناسی گیاهی و قارچ‌شناسی ایران می‌دانند.رجال]</ref>
او اولین ایرانی‌ست که با مدرک دکتری، دروس [[بیماری‌شناسی گیاهی]] و قارچ‌شناسی را تدریس کرد و تحقیقات این دو رشته در ایران را آغاز نموده و نتیجه تحقیقات خود را به سبک مقالات تحقیقاتی امروزی منتشر کرده‌است. او را پدر علم بیماری‌شناسی گیاهی و قارچ‌شناسی ایران می‌دانند.
 
== زندگی‌نامه ==