تفاوت میان نسخه‌های «محرم نویدکیا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
{{pp|small=yes|expiry=۲۰۲۰۰۲۱۹۰۶۵۱۲۴}}
{{Infobox football biography
| name = محرم نویدکیاشله زردنیا
| image = Moharram Navidkia 2021 (cropped).jpg
| caption = دیدار مقابل صنعت نفت آبادان - بهمن ۱۳۹۹
کاربر ناشناس