تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز
{{بدون پانویس}}
{{Short description|سلولی که به صورت الکتریکی برانگیخته شده و از طریق سیناپس‌ها ارتباط برقرار می کند}}
{{درباره|نوعی سلول}}
{{Infobox neuron
|name = نورون
|neuron_name = یاختهٔ عصبی، پی‌یاخته
|image = Blausen 0657 MultipolarNeuron.png
|image_neuron = PurkinjeCell.jpg
|caption = کالبدشناسی یک [[یاخته‌های چندقطبی]]
|caption_neuron = Drawing by [[سانتیاگو رامون کاخال]] of neurons in the pigeon cerebellum. (A) Denotes [[سلول پورکنژ]]s, an example of a multipolar neuron. (B) Denotes [[granule cells]], which are also multipolar.
|locationfunction =
|neurotransmitter =
|function =
|morphology =
|neurotransmitter =
|morphologyafferents =
|afferentsefferents =
|efferents =
|NeuroLex = Neuron
|NeuroLexID = sao1417703748
}}
[[پرونده:Neuron-figure-notext.svg|بندانگشتی|چپ|[[نورون]] یکی از انواع [[یاخته]]‌های عصبی است]]