تفاوت میان نسخه‌های «لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵»

{{Vb res 2|۸ ژوئیه|'''{{vb-rt|RUS}}'''|۳–۱|{{vb|ITA}}|۵–۱۵|۱۶–۱۴|۱۵–۱۳|۱۵–۷|-|۵۱–۴۹}}
{{Vb res 2|۸ ژوئیه|'''{{vb-rt|BRA}}'''|۳–۰|{{vb|KOR}}|۱۵–۱۰|۱۵–۵|۱۵–۱۲|-|-|۴۵–۲۷}}
|}
 
=== رقابت‌های نهایی ===
*'''میزبان:''' {{پرچمک|BRA}} [[جیناسیو دو ماراکانازینیو]]، [[ریو دو ژانیرو]]، [[برزیل]]
 
==== بازی مکان سوم ====
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۹ ژوئیه|'''{{Vb-rt|CUB}}'''|۳–۲|{{Vb|RUS}}|۱۵–۱۳|۱۵–۱۰|۱۴–۱۶|۱۱–۱۵|۱۵–۱۳|۷۰–۶۷}}
|}
 
==== نهایی ====
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۹ ژوئیه|{{Vb-rt|BRA}}|۱–۳|'''{{Vb|ITA}}'''|۱۲–۱۵|۱۵–۷|۹–۱۵|۱۲–۱۵||۴۸–۵۲}}
|}
 
== رده‌بندی نهایی ==
{{آغاز ستون}}
{{col-begin}}
{{colCol-2}}
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|رتبه
|- align=center
|{{Gold1}}
|style="text-align:right;"|{{vbVb|ITA}}
|- align=center
|{{Silver2}}
|style="text-align:right;"|{{vbVb|BRA}}
|- align=center
|{{Bronze3}}
|style="text-align:right;"|{{vbVb|CUB}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|RUS}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|BUL}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|KOR}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|ESP}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|JPN}}
|- align=center
|style="text-align:right;"|{{vbVb|GRE}}
|- align=center
|۱۰
|style="text-align:right;"|{{vbVb|USA}}
|- align=center
|۱۱
|style="text-align:right;"|{{vbVb|CHN}}
|- align=center
|۱۲
|style="text-align:right;"|{{vbVb|NED}}
|}
{{colCol-2}}
{{قهرمان|vb|قهرمان لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵|ITA|پنجمین}}
{{پایان ستون}}
{{col-end}}
 
== جوایز ==