تفاوت میان نسخه‌های «لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵»

 
=== گروه بلو هوریزونته ===
* '''ورزشگاه:''' {{flagiconپرچمک|BRA}} [[Mineirinho|Mineirinho Arena]]، [[بلو هوریزونته]]، [[برزیل]]
 
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|ITA}}'''|۳–۱|{{vbVb|KOR}}|۱۵–۴|۱۲–۱۵|۱۵–۷|۱۵–۹|-|۵۷–۳۵}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|CUB}}'''|۳–۰|{{vbVb|RUS}}|۱۵–۹|۱۵–۸|۱۵–۵|-|-|۴۵–۲۲}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|BRA}}'''|۳–۰|{{vbVb|BUL}}|۱۵–۵|۱۵–۸|۱۵–۱۳|-|-|۴۵–۲۶}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|BUL}}'''|۳–۰|{{vbVb|KOR}}|۱۵–۶|۱۵–۴|۱۵–۶|-|-|۴۵–۱۶}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|ITA}}'''|۳–۰|{{vbVb|CUB}}|۱۵–۱۳|۱۵–۱۰|۱۵–۹|-|-|۴۵–۳۲}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|BRA}}'''|۳–۱|{{vbVb|RUS}}|۱۵–۴|۱۳–۱۵|۱۵–۸|۱۵–۱۱||۵۸–۳۸}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|RUS}}'''|۳–۰|{{vbVb|BUL}}|۱۵–۱۰|۱۵–۱۰|۱۵–۲|-|-|۴۵–۲۲}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|CUB}}'''|۳–۱|{{vbVb|KOR}}|۱۴–۱۶|۱۵–۶|۱۵–۶|۱۵–۶||۵۹–۳۴}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vbVb-rt|ITA}}'''|۳–۲|{{vbVb|BRA}}|۱۵–۱۱|۱۰–۱۵|۱۵–۱۲|۱۰–۱۵|۱۵–۱۱|۶۵–۶۴}}
|}