تفاوت میان نسخه‌های «ورزشگاه کارگران بروجرد»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| مستاجرها =
|خانه =
| گنجایش =۲۰۰500 نفر (دویست نفر)
| عنوان =
| ابعاد =
۳۸

ویرایش