تفاوت میان نسخه‌های «مریم مقدس (سریال)»

|-
|[[افسانه ناصری]]
|[[زن یساکار]]
|-
|[[محسن زهتاب]]
|-
|[[ابوالفضل شاه کرم]]
|[[افراییم]]
|-
|[[مهدی فقیه]]
|[[صدقیا]]
|-
|[[ماندانا نیرومند]]
|[[خواهر هرود]]
|-
|[[رضا عظیمی]]
۱۶۷

ویرایش