تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
}}
 
|sect2below = [[:الگو:حالت دستوری|برابرهای انگلیسی]]
 
}}
|sect2 = [[:الگو:حالت دستوری|برابرهای انگلیسی]]
|list1style = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
nowrap begin}}
 
<noinclude>
'''برابرهای انگلیسی:'''
 
:مکانی:
::در محل:
 
*Essive: بودگی
*Apudessive: کناربودگی
*Exessive: ازبه‌بودگی
 
::جهتی:
 
*Lative: سویی
*Prolative، Vialis، ازراه‌سویی
*Translative: تراسویی، بُوَندگی
 
:حرکنی:
 
*Subdirective: زیرین‌شدگی
*Postdirective: به‌پشت‌شدگی
 
:غیره:
*Direct: مستقیم
 
*ergative: کنایی (فرهنگستان)
*Absolutive: مطلق (فرهنگستان)
*accusative: مفعولی (فره.)، رایی، رائی، مفعول بی‌واسطه
*Comparative: مانندی
*dative: حالت برایی، حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*Direct: مستقیم
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
*Equative: هم‌چون‌واری
*ergative: کنایی (فرهنگستان)
*Essive-modal: بودگی-چونانی
*Evaluative: ارزیابانه
*Prosecutive: گذرشی
*Proximative: نزدیکی
*Separative: جداگر
*Sociative: به‌همراهی
*Temporal: زمان‌نما
*Terminative: پایانه‌ای
*Vocative: ندایی
 
*Separative: جداگر
*Temporal: زمان‌نما
</noinclude>
[[رده:الگوهای زبان‌شناسی|حالت‌ها]]
[[ru:Шаблон:Падежи]]
[[uk:Шаблон:Відмінки]]
[[zh:Template:حالت table]]
</noinclude>
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش