تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
|group1 = پایه
|list1 = [[حالت فاعلی|فاعلی]]{{•}} [[حالت مفعولی|مفعولی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]{{•}} [[حالت مستقیم|مستقیم]]{{•}} [[حالت قطعیمطلق|قطعیمطلق]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}} [[حالت حرف اضافه|حرف اضافه‌ای]]{{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت برایی|برایی]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[حالت ازسویی|ازسویی]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگی|پیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] {{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]]{{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراه‌سویی|ازراه‌سویی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت به‌همراهی|به‌همراهی]]{{•w}} [[حالت زمان‌نما|زمان‌نما]] {{nowrap end}}
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش