تفاوت میان نسخه‌های «دنیای سینمایی مارول: فاز چهارم»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
=== جنگ های زرهی ===
فناوریدر استارکدسامبر در۲۰۲۰ دستاعلام اشخاصشد بدیمجموعه میای افتدبر وپایه جیمزداستان رودزکمیک بایدجنگ های زرهی ساخته خواهد شد و دان چیدل با یکینقش ازجیمز بزرگرودز/ماشین ترینجنگی ترسبرخواهد هایگشت. مرگ تونی استارک مواجهدر این سریال عامل مهمی است. فیلمبرداری از اوایل ۲۰۲۱ آغاز می شود. <ref>Gelman, Vlada (December 10, 2020). "Secret Invasion, Marvel Series Starring Samuel L. Jackson, Coming to Disney+". TV Line. Archived from the original on December 11, 2020. Retrieved December 10, 2020.</ref>
<ref>Murphy, Desiree (February 3, 2021). "Don Cheadle Reacts to Starring in a Super Bowl Commercial With His Lookalike Brother (Exclusive)". Entertainment Tonight. Archived from the original on February 4, 2021. Retrieved February 4, 2021.</ref>
 
در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام شد مجموعه ای بر پایه داستان کمیک جنگ های زرهی ساخته خواهد شد و دان چیدل با نقش جیمز رودز/ماشین جنگی برخواهد گشت. مرگ تونی استارک در این سریال عامل مهمی است. فیلمبرداری از اوایل ۲۰۲۱ آغاز می شود.<ref>Murphy, Desiree (February 3, 2021). "Don Cheadle Reacts to Starring in a Super Bowl Commercial With His Lookalike Brother (Exclusive)". Entertainment Tonight. Archived from the original on February 4, 2021. Retrieved February 4, 2021.</ref>
 
=== مجموعه بی نام واکاندا ===
۵۶

ویرایش