تفاوت میان نسخه‌های «الگو:AfC submission/user talk preload declined»

ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:AfC_submission/user_talk_preload_declined&oldid=989389367
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:AfC_submission/user_talk_preload_declined&oldid=989389367)
(بدون تفاوت)