تفاوت میان نسخه‌های «الگو:پیش‌نویس‌های منتقل‌شده از فضای نام اصلی»

ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Drafts_moved_from_mainspace&oldid=973194449
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Drafts_moved_from_mainspace&oldid=973194449)
(بدون تفاوت)