تفاوت میان نسخه‌های «الگو:AfC backlog elimination drive»

ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:AfC_backlog_elimination_drive&oldid=590235609
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:AfC_backlog_elimination_drive&oldid=590235609)
(بدون تفاوت)