تفاوت میان نسخه‌های «افیولیت نایین»

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن منبع حذف الگوی حذف زماندار)
'''افیولیت ملانژ نایین''' در امتداد گسل نایین - دهشیر، در حاشیه باختری CEIM و بلوک یزد قرار گرفته‌است.<ref>{{Cite journal|last=اله|first=ترابي قدرت|last2=تهمينه|first2=پيرنيا|date=1387-01-01|title=پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين|url=https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=109323|language=Fa|volume=30|issue=1|pages=167–190}}</ref><ref>{{Cite journal|last=ترابی|first=قدرت|last2=نوربهشت|first2=ایرج|last3=شیردشت زاده|first3=نرگس|last4=پیرنیا|first4=تهمینه|date=2007-10-10|title=زمین دماسنجی اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)|url=http://ijcm.ir/article-1-818-fa.html|journal=مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران|language=fa|volume=15|issue=2|pages=357–382}}</ref><mapframe latitude="33.008663" longitude="53.110657" zoom="2" width="200" height="100" align="left" />
 
{{جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران|روی‌نقشه=آری|coordinates={{Coord|32.864342|53.059474|display=title}}}}
'''افیولیت ملانژ نایین''' در امتداد گسل نایین - دهشیر، در حاشیه باختری CEIM و بلوک یزد قرار گرفته‌است.<ref>{{Cite journal|last=اله|first=ترابي قدرت|last2=تهمينه|first2=پيرنيا|date=1387-01-01|title=پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين|url=https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=109323|language=Fa|volume=30|issue=1|pages=167–190}}</ref><ref>{{Cite journal|last=ترابی|first=قدرت|last2=نوربهشت|first2=ایرج|last3=شیردشت زاده|first3=نرگس|last4=پیرنیا|first4=تهمینه|date=2007-10-10|title=زمین دماسنجی اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)|url=http://ijcm.ir/article-1-818-fa.html|journal=مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران|language=fa|volume=15|issue=2|pages=357–382}}</ref><mapframe latitude="33.008663" longitude="53.110657" zoom="2" width="200" height="100" align="left" />
== سنگ‌شناسی افیولیت نایین ==
اگر چه فرایندهای زمین‌ساختی موجب از بین رفتن روابط بین واحدهای مختلف سنگی در توالی افیولیتی نایین شده‌اند، اما از جمله مهم‌ترین واحدهای تشکیل‌دهنده آنها می‌توان به آهک‌های پلاژیک، گدازه‌های بالشی، دایک‌های دیابازی و پریدوتیت‌های هارزبورگیتی (و نیز لرزولیتی و دونیتی) گوشته اشاره کرد که وقایع زمین‌ساختی هم‌زمان و بعد از تشکیل این افیولیت‌ها در ژوراسیک موجب دگرگونی آنها شده‌است که آمفیبولیت‌ها، پریدوتیت‌ها و پیکریت‌های دگرگون از عمده‌ترین آنها هستند. البته علاوه بر این، واحدهای سنگی نادگرگونی (شامل آهک‌های پلاژیک، گدازه‌های بالشی و روانه‌های گدازه‌ای بازالتی، دایک‌های دیابازی، پلاژیوگرانیت، گابرو، پیروکسنیت و پریدوتیت‌های هارزبورگیتی (و نیز لرزولیتی و دونیتی) گوشته) مربوط به دوران کرتاسه نیز در این مجموعه افیولیتی وجود دارند که تفاوت آنها با واحدهای دگرگون و خاستگاه آنها پیش از این توسط [[شیردشت زاده، نرگس|شیردشت زاده]] و همکاران وی به‌طور دقیق بررسی و بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=503306|عنوان=PETROGRAPHY, THERMO BAROMETRY AND GEOCHEMISTRY OF DARREH DEH PICRITES (EAST OF NAIN OPHIOLITIC MELANGE)}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=اسکارنهای موجود در افیولیت ملانژ شمال نایین (استان اصفهان، ایران)|نشانی=https://gsi.ir/fa/articles/7190/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-|وبگاه=gsi.ir|بازبینی=2021-03-04}}</ref>