نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
==نظام قضایی در چارچوب تفکیک قوا==
[[تفکیک قوا]]، همیشه وجود نداشته و به صورت امروزی مطرح نبوده و لزوم آن فرض نمی‌شده، بلکه ایده‌ای مدرن است که ربازدیسی(رِفرم) فرم امروزی اشامروزی‌اش معمولا به [[مونتسکیو]] منتسب می‌شود.
 
در [[دکترین]] [[تفکیک قوا]]، [[سامانه|نظام]] قضایی به صورت مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر [[نظام قضایی]] کشور و تعبیر و تفسیر قوانین آن کشور است. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و در برخی کشورها نظارت بر [[انتخابات]] و حل اختلاف بین [[قوه مجریه|قوهٔ مجریه]]
یا دستگاه اجرایی و [[قوه قانونگذاری|قوهٔ مقننه]] نیز از وظایف این [[نهاد اجتماعی|نهاد]] است. <ref>Cardozo, Benjamin N. (1998). ''The Nature of the Judicial Process''. New Haven: Yale University Press.</ref>
{{پاک‌کن}}
 
۱۵۵

ویرایش