تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان سراب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== دانشگاه‌ها ==
* دانشگاه آموزشی و تحقیقاتی علوم پزشکی سراب
* [[دانشگاه آزاد اسلامی مرکزواحد مهربانسراب]]
 
[[* دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب]]
* دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهربان
 
دانشکده علوم پزشکی* دانشگاه آزادپیام اسلامینور سراب
* دانشگاه پیام نور شربیان
 
* دانشکده علوم پزشکی سراب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهربان
* دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران سراب
 
دانشگاه پیام نور سراب
 
دانشگاه پیام نور شربیان
 
دانشکده علوم پزشکی سراب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران سراب
 
== پیوند به بیرون ==
۳۳۰

ویرایش