عبدالباقی طبیب اصفهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== نمونه شعر ==
 
{{شعر}}
{{ب|غمش در نهان‌خانهٔ دل نشیند|به نازی که لیلی به محمل نشیند}}
غمت در نهانخانۀ دل نشیند آمده است{{ب|به دنبال محمل چنان زار گریم|که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند}}
و در بعضی متون به شکل:
غمت در نهانخانۀ دل نشیند آمده است{{ب|به دنبال محمل چنان زار گریم|که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند}}
{{ب|خلد گر به پا خاری، آسان برآرم|چه سازم به خاری که در دل نشیند؟}}
{{ب|پی ناقه‌اش رفتم آهسته، ترسم|مبادا غباری به محمل نشیند}}
آمده است.{{ب|مرنجان دلم را که این مرغ وحشی|ز بامی که برخاست مشکل نشیند}}
در بعضی متون:
با حذف <با>{{ب|عجب نیست خندد اگر گل به سروی|که در این چمن پای در گل نشیند}}
غباری به دامان محمل نشیند
آمده است.{{ب|مرنجان دلم را که این مرغ وحشی|ز بامی که برخاست مشکل نشیند}}
و یا:
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
با حذف <با>{{ب|عجب نیست خندد اگر گل به سروی|که در این چمن پای در گل نشیند}}
{{ب|به‌نازم به بزم محبّت که آنجا|گدایی به شاهی مقابل نشیند}}
به نازم> بنازم{{ب|طبیب، از طلب در دو گیتی میاسا|کسی چون میان دو منزل، نشیند؟}}
{{پایان شعر}}
 
۳۲۳

ویرایش