تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس»

غار مالتراویسو
(صدف دوکفه‌ای غول‌پیکر)
(غار مالتراویسو)
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/نرم‌تنان}}
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/صدف دوکفه‌ای غول‌پیکر}}
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/غار مالتراویسو}}