تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Meysamin2.jpg»

{{اطلاعات | توضیحات = لحظه اعدام میرزا رضا کرمانی | منبع = | تاریخ = 1275/05/22 | پدیدآور = نامعلوم | اجازه‌نامه = امالکیت عمومی پرونده بعد از سی سال انتشار | دیگر نسخه‌ها = }}
({{اطلاعات | توضیحات = لحظه اعدام میرزا رضا کرمانی | منبع = | تاریخ = 1275/05/22 | پدیدآور = نامعلوم | اجازه‌نامه = امالکیت عمومی پرونده بعد از سی سال انتشار | دیگر نسخه‌ها = }})
(بدون تفاوت)