تفاوت میان نسخه‌های «فرخنده ملکزاده»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
فیلم‌های منتشر شده از لحظات حمله به فرخنده ملکزاده نشان می‌دهد که فرخنده بارها به کسانی که او را کتک می‌زنند گوشزد کرده‌است که وی قرآن را نسوزانده، اما مردان خشمگین بدون توجه به ادعای او به ضرب و شتم فرخنده می‌پردازند.
 
 
تماشا میکنندم دیگران من زار میسوزم
 
ولی خوشحال از آنم که فارغبال میسوزم
 
دلم آتش گرفت آندم که تهمت میزدند برمن
 
که فرقان در جگر دارم ولی قرآن میسوزم
 
منم فرخنده ی کز جهل، نادانان و نامردان
 
حجابم را دریدند و شدم عریان و میسوزم
 
تمام شهر میدیدند ومن مشت و لگد خوردم
 
فغان کز جور آن داروغه بی عار میسوزم
 
عجب رسوا شدآن واعظ که ناسنجیده فتوا داد
 
ومن از ظلم صدها واعظ گمراه میسوزم
 
ولی فرخنده تر گشتم چو بابایم ندا میداد
 
که من مجنونم و قرآن سر بازار میسوزم
 
بیا بس کن "ستوده" ماجرای این حقیقت را
 
که اندر هیزم هر بیت هزاران بار میسوزم
 
 
تصاویر نشان می‌دهد که لحظه به لحظه به‌شمار جمعیت خشمگین افزوده می‌شود و مردان زیادی با سنگ، چوب و اشیای پیرامونشان به فرخنده حمله می‌کنند.
۶

ویرایش