تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس»

مرغ‌مگس نوک‌شمشیری
(مرغ‌مگس نوک‌شمشیری)
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/صدف دوکفه‌ای غول‌پیکر}}
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/غار مالتراویسو}}
{{ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟/پیش‌نویس/مرغ‌مگس نوک‌شمشیری}}