تفاوت میان نسخه‌های «جرج کارلین»

جز
[[رده:مجریان تلویزیون اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلب و عروق در کالیفرنیا]]
[[رده:مرگ‌هایدرگذشتگان ناشیبه ازعلت بیماری‌هابیماری در کالیفرنیا]]
[[رده:مناقشه‌های پیرامون وقاحت]]
[[رده:مناقشه‌های وقاحت در تلویزیون]]