تفاوت میان نسخه‌های «ان‌سی‌تی دریم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
* جنو
* هه‌چان
* [[ناناجه جهمینمین|جهمینجه مین]]
* [[ژونگ چنلو|چنلو]]
* جیسونگ
۱۳

ویرایش