تفاوت میان نسخه‌های «خسرو فرشیدورد»

برچسب: واگردانی دستی
 
 
== تألیفات ==
فرشیدورد علاوه بر بیش از ۲۰۰ مقاله، ۱۶ عنوان کتاب در زمان حیات خود چاپ و منتشر کرد<ref name=":2" /> و همچنین دو مجموعه شعر با عنوانهای حماسه انقلاب و صلای عشق (با مقدمه‌ای در معرفی شعر فارسی امروز) برجای مانده‌است.<ref name=":0" /><ref name=":3">{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۱۹ دی ۱۳۸۸|وبگاه=خبرگزاری کتاب ایران|نشانی=http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/59250|عنوان=خسرو فرشیدورد درگذشت|بازبینی=2017-01-22}}</ref> مشهورترین کتاب‌های او:
 
 
* ''قید و تحول آن در زبان فارسی(رسالهٔ دکتری، چاپ نشده) ۱۳۴۲.''
* ''عربی در فارسی''، انتشارات دانشگاه تهران.''
* ''دستور امروز، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه''
* ''تحول فعل در زبان فارسی، چاپ وحید''
* ''نقد شعر فارسی، چاپ وحید''
* ''تحول فعل شبه معین در زبان فارسی، چاپ وحید''
* ''در گلستان خیال حافظ، چاپ بنیاد نیکوکاری نوریانی''
* ''دربارهٔ ادبیات و نقد ادبی، دو جلدی، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر''
* ''ج‍مله و تحول آن در زبان فارسی''
* ''گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر''
* ''دستور مختصر تاریخی زبان فارسی''
* ''دستور مفصل امروز بر پایه زبانش‍ناسی ج‍دید''
* ''دستوری برای واژه‌سازی: ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی، ترکیب و تحول آن در زبان فارسی''
* ''تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تاکنون''
* ''عربی در فارسی''
* ''لغت ‌سازی و‌ وضع و ترجمهٔ اصطلاحات علمی و فنی''
* ''نقش‌ آفرینی‌ های حافظ، تحلیل زیباشناسی و زبان‌ شناختی اشعار حافظ''
* ''لغت ‌سازی و‌ وضع و ترجمهٔ اصطلاحات علمی و فنی''
* ''دربارهٔ ادبیات و نقد ادبی، دو جلدی، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر''
* ''پیرامون ترجمه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی''
* ''دستوری برای واژه‌سازی: ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی،فارسی (ترکیب و تحول آن در زبان فارسیفارسی، دستوری برای واژه‌سازی)''
* ''تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تاکنون''، انتشارات زوّار
* ''دستور مفصل امروز بر پایه زبانش‍ناسی ج‍دید''
* ''دستور مختصر تاریخی زبان فارسی''
* ''مسألهٔ درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی''
* ''فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی (پژوهشی در دستور تاریخیِ زبان فارسی)''<ref name=":0" /><ref name=":3" /><ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.adinehbook.com/gp/search/334-2610001-7019998?search-alias=books&field-keywords=فرشیدورد&Go.x=8&Go.y=9|عنوان=آدینه بوک: جستجو - "فرشیدورد"|بازبینی=2017-01-22}}</ref>