تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌ژن»

جز
ابرابزار
(به نسخهٔ 29982287 از Aammiinn11 (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
جز (ابرابزار)
 
'''آنتی‌ژن''' {{فرانسوی|Antigène}} یا '''پادگن''' <ref>{{یادکرد وب|عنوان=معنی پادگِن {{!}} واژه‌های مصوّب فرهنگستان|نشانی=https://www.vajehyab.com/farhangestan/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%90%D9%86پادگِن|وبگاه=www.vajehyab.com|بازبینی=2020-09-19}}</ref> به ترکیباتی گفته می‌شود که پس از ورود به بدن موجب برانگیختن واکنشهای ایمنی می‌گردند که در جریان آن موادی به نام [[پادتن]] (آنتی‌بادی) تولید می‌شود. نام انگلیسی این واژه برگرفته از ابتدای ترکیب '''Anti'''body«Antibody '''Gen'''eratingGenerating» می‌باشداست کهو اشاره به نقش آن در تحریک تولید [[پادتن]] یا همان آنتی‌بادی دارد. به لحاظ علمی به هر مولکولی که بتواند مورد شناسایی یک پادتن (آنتی‌بادی) قرار گیرد یا با گیرنده [[سلول تی|سلول‌های لنفوسیت T]] ترکیب شود، آنتی‌ژن گفته می‌شود. به اولین برخورد آنتی‌ژن و آنتی‌بادی (پادتن) در بدن چالش آنتی‌ژن می‌گویند.
 
منشأ آنتی‌ژن‌ها می‌تواند خارجی (مانند گرده گل)،گل، یا سلول‌های ناشناس درون بدن (مانند سلول‌های سرطانی) یا حتی خود سلول‌های طبیعی بدن (بیماری‌هایمثل خود[[بیماری ایمن)خودایمنی]] باشد.
== ساختمان آنتی‌ژن ==
اغلب آنتی‌ژن‌ها مولکول‌های درشتی هستند. از لحاظ ترکیب شیمیایی آنتی‌ژن ممکن است [[پروتئین]]، [[پلی ساکارید]]، چربی‌ها و حتی [[اسید نوکلئیک]] باشد. یکی دیگر از صفات اختصاصی آنتی‌ژن‌ها بیگانه بودن آنها نسبت به ترکیبات بدن صاحب آنتی‌ژن (میزبان) است. در غیر این صورت یک فرد می‌تواند از نظر ایمنی نسبت به مواد بدن خود واکنش نشان داده و در نتیجه آسیب‌های بافتی پدید آید. البته گاه در شرایطی این پیش آمد رخ می‌دهد و بیماری‌هایی به نام بیماری‌های خود ایمنی ایجاد می‌شود (یعنی سیستم ایمنی بدن ما بافت‌های خود بدن را بیگانه فرض می‌کند مانند [[لوپوس]]). گرچه موادی که وزن مولکولی کوچک دارند خود غالباً آنتی‌ژنی نیستند ولی می‌توانند به عنوان [[هاپتن]] عمل کنند.
 
== منشأساختار آنتی‌ژن ==
اغلباز آنتی‌ژن‌هالحاظ مولکول‌هایشیمیایی درشتیآنتی‌ژن‌ها هستند.که ازغالباً لحاظمولکول‌های ترکیبدرشتی شیمیایی آنتی‌ژنهستند، ممکن است شامل [[پروتئین]]، [[پلی ساکارید]]، چربی‌ها و حتی [[اسید نوکلئیک]] باشدباشند. یکی دیگر از صفاتخصلت‌های اختصاصی آنتی‌ژن‌هاآنتی‌ژن‌ها، بیگانه بودن آنها نسبت به ترکیبات بدن صاحب آنتی‌ژن (میزبان) است. که در غیر این صورت یک فرد می‌تواند از نظر[[دستگاه ایمنی]] نسبتبدن بهبافت‌های موادخود بدنرا خودبیگانه واکنشفرض نشان دادهمی‌کند و دربه نتیجهدنبال آن آسیب‌های بافتی پدید آید. البته گاه در شرایطی این پیش آمد رخ می‌دهد و بیماری‌هایی به نام[[بیماری خودایمنی|بیماری‌های خودخودایمنی]] ایمنی ایجاد می‌شود (یعنی سیستم ایمنی بدن ما بافت‌های خود بدن را بیگانه فرض می‌کند مانندهمانند [[لوپوس منتشر]]) ایجاد می‌شود. گرچهاگرچه موادی که وزن مولکولی کوچک دارند خود غالباً آنتی‌ژنی نیستند ولی می‌توانند به عنوان [[هاپتن]] عمل کنند.
منشأ آنتی‌ژن‌ها می‌تواند خارجی (مانند گرده گل)، یا سلول‌های ناشناس درون بدن (مانند سلول‌های سرطانی) یا حتی خود سلول‌های طبیعی بدن (بیماری‌های خود ایمن) باشد.
 
== جستارهای وابسته ==