تفاوت میان نسخه‌های «مقیاس‌های بزرگ و کوچک (سیستم نامگذاری اعداد بزرگ)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
مقیاس‌های بزرگ و کوچک {{به فرانسه|Échelle longue et courte}} {{به انگلیسی|long and short scales}} دو تا از چندینمعروف‌ترین «سیستم نامگذاری اعداد بزرگ»، برای «اعداد صحیح که توانی از ده هستند»، است. ویژگی این دو مقیاس آن است که «کلمات مشابه» دارای «معانی متفاوت» هستند.
 
تفاوت این دو مقیاس از این قرار است:
 
# مقیاس کوچک (کشورکشورهای هایانگلیسی‌زبان، انگلیسی زبان، عرب زبان،عرب‌زبان، برزیل، و سایر کشوراکثر هاکشورها) که بر اساس توانی از یک هزار است.
# مقیاس بزرگ (کشورکشورهای هایفرانسوی‌زبان، فرانسویاسپانیولی‌زبان زبان،و اسپانیولیبرخی زبان--غیرکشورهای از اسپانیولی با فرهنگ انگلیسی مثل ایران، لبنان، مجمع الجزایر پورتوریکودیگر) که بر اساس توانی از یک میلیون است.
 
برای تمامی اعداد زیر هزار میلیون (<math><10^{9}</math>) این دو مقیاس یکسان هستند، اما از هزار میلیون به بالا (<math>\geq 10^{9}</math>) این دو مقیاس جدا می‌شوند، یعنی برای اعداد متفاوت از کلمه‌ای یکسان استفاده می‌شود، و این موضوع می‌تواند باعث فهم اشتباه شود.
 
تفاوت دو روش نام گذارینامگذاری اروپایی و آمریکایی عمدتاعمدتاً به خاطر نظام مالی امریکاآمریکا است. امروزه در اکثر کشورهای انگلیسی زبانانگلیسی‌زبان از مقیاس کوچک استفاده می‌شود.
 
در ایران نیز همان سیستم آمریکایی به‌کار می‌رود ولی با یک تفاوت؛ اینکه به‌جای «بیلیون» از «میلیارد» استفاده می‌شود.
 
== تعریف مقیاس ها ==