تفاوت میان نسخه‌های «ایستگاه متروی دانشگاه تربیت مدرس»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== مسافر‌گیری ==
 
صبح روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ خورشیدی مسافر‌گیری این ایستگاه در خط ۷ آغاز شد و ۸ آبان ۱۳۹۶ به دلیل نقص سیستم ایمنی بسته شد.
 
این ایستگاه در ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ فعالیت خود را در خط ۷ مجددا از سر گرفت.
 
این ایستگاه در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در خط ۶ مترو افتتاح شد .
 
== امکانات ==
۱۳۹

ویرایش