تفاوت میان نسخه‌های «کبوتر رمیده»

== میادین ==
کبوتران چاهی خیابانی در برخی از میادین در [[اروپا]] مثل [[میدان سن مارکو]] در [[ونیز]] و [[میدان ترافالگار]] در [[لندن]] به وفور دیده می شوند.
اما در ایران بجز در مشهد که مردم اعتقاد خاصی به کبوتر های وحشی آن مکان تقریباً در هیچ جای ایران این پرنده های وحشی را اینقدر نزدیک به مردم نمیشه دید. شاید علت آن عدم تطابق زندگی مدرن شهری با حضور این پرنده‌ها باشد.
 
== جریمه و زندان ==