کرنک: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۳ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
== بررسی مکانی ==
این مجموعه،یکمجموعه، یک موزه وسیع در هوای آزاد است و بزرگ‌ترینبزرگترین مکان مذهبی باستانی در جهان است. اعتقاد بر این است که این مکان،دومینمکان، دومین مکان پر بازدید تاریخی در مصر پس از [[مجموعه اهرام جیزه]] در نزدیکی [[قاهره]] است. کرنک از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود که در حال حاضر تنها بزرگ‌ترین آن برای عموم و مردم باز است. کرنک بیشتر به عنوان حوزه ی [[آمون-رع]] شناخته شده، زیرا این تنها قسمتی است که بیشتر بازدید کنندگانبازدیدکنندگان به‌طور معمول می بینندمی‌بینند. سه قسمت دیگر، [[حوزه ی موت]]، [[حوزه ی مونتو]] و [[معبد آمنحوتبآمنهوتب چهارم]] بر همگان بسته شده‌اند. همچنین چند معبد کوچک و محراب به حوزه موت، حوزه آمون-رع و [[معبد اقصر]] یا ([[معبد اقصر|معبد لوکسور]]) متصل شده‌اند.
بر همگان بسته شده‌اند. همچنین چند معبد کوچک و محراب به حوزه موت، حوزه آمون-رع و [[معبد اقصر]] یا [[معبد لوکسور]] متصل شده‌اند.
 
حوزه موت بسیار باستانی است؛ این حوزه اختصاص داده شدهک به خدای زمین و خدای آفرینش،آفرینش اختصاص داده شده، ولی هنوز این حوزه ترمیم نشده است. معبد اصلی، نابود شده بود و قسمتی از آن بدستبه دست [[هتشپسوت]] ترمیم شده بود. اگر چه فرعون دیگری اطرافش را به منظور تغییر مرکز یا جهت‌گیری منطقه مقدس، ساخت؛ شاید خیلی از بخش‌های آن از ساختمان برداشته شده و برای ساختمان‌های دیگر استفاده شده باشد.
ترمیم شده بود.اگر چه فرعون دیگری اطرافش را به منظور تغییر مرکز یا جهت‌گیری منطقه ی مقدس،ساخت؛شاید خیلی از بخش‌های آن از ساختمان برداشته شده و برای ساختمان‌های دیگر
استفاده شده باشد.
 
تفاوت کلیدی بین کرنک و بسیاری از معابد و مکان‌های دیگر مصر این است که در طول زمان توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته‌است. ساخت معابد در دوران [[پادشاهی میانه مصر]] آغاز شد و در دوران [[بطلمیوسی]] ادامه یافت. تقریباً سی نفر از فراعنه بهبا ساخت و ساختمانافزودن هایشانبناها کمک کردند وتا قادرمجموعه ساختنددر تانهایت به یک اندازه،پیچیدگیاندازه، پیچیدگی و تنوعی برسد که در هیچ مکان دیگری یافت نمی‌شود. بعضی از ویژگی‌های منحصر به فرد کرنک واقعاً بی‌نظیر اند، ولی اندازه و تعداد ویژگی‌ها سخت و طاقت فرسا هستندبی‌نظیرند.
 
یکی از معروفترین مناظر کرنک، [[راهروی بزرگ هیپوستل]] در حوزه ی آمون-رع است، یک راهروی بزرگ با مساحت ۵٬۰۰۰ متر مربع و ۱۳۴ ستون عظیم در ۱۶ ردیف منظم.
۱۲۲ تاعدد از ستون‌ها دارای ۱۰ متر ارتفاع اندهستند و بقیه ی ۱۲ ستون،دارایستون، دارای ۲۱ متر ارتفاع و با قطری بیش از ۳ متر هستند.
 
[[فرسب]]های سقف این ستون‌ها با ۷۰ تن وزن تخمین زده می‌شوند.