ولسوالی شیخ‌علی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== مردم ==
مردم این ولسوالی متشکل از چهار قبیله [[مردمان هزاره|هزاره]] (دایکلان، نایمان، قرلق و کرم علی) می‌باشدمی‌باشند که به گفته موسپیدان این چهار قبیله در گذشته منسوب به قبیله دایکلان می‌شدند. در این بینمیان فقط مردمهزاره‌های منسوب به قرلق سنی مذهب بوده و بقیه همه شیعهٔ مذهب می‌باشدمی‌باشند. همچنان دیگر قبیله‌های هزاره همچون بابُر و سادات نیز در منطقه سکونت دارند.
 
== افراد مشهور ==
۲۹۴

ویرایش