تفاوت میان نسخه‌های «مهرداد خوشبخت»

جز
اضافه کردن سمت در فیلم به وقت شام
جز (فیلم اضافه شد و سمت در فیلم تک تیرانداز)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز (اضافه کردن سمت در فیلم به وقت شام)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* تک تیرانداز (۱۳۹۹)کارگردان دوم و مشاور اجرایی وسرپرست و ناظر پستولید
*[[آبادان یازده ۶۰]] (۱۳۹۸)
*به وقت شام (۱۳۹۶) کارگردان دوم و سرپرست و ناظر پستولید
* [[عقاب صحرا]] (۱۳۹۱)
* [[صدای پای من]] (۱۳۸۹)