فهرست شاعران فارسی‌زبان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
* [[ابوالفتح حاذق گیلانی]] (ف ۹۹۷ ق)
* [[سحابی استرآبادی]] (ف ۱۰۱۰ ق)
* [[شرف جهان قزوینی]] (ف ۹۶۸ ق)
* [[شهیدی قمی]] (ف ۹۳۶ ق)
* [[ضمیری اصفهانی]] (ف ۹۸۷ ق)
* [[هاتفی خرجردی]] (ف ۹۲۸ ق)
* [[هلالی جغتایی]] (ف ۹۳۵ ق)
* [[درویش دهکی]] (۹۲۰ ح)
* [[نظام استرآبادی]] (۹۲۵)
* [[اهلی شیرازی]] (۹۴۲)
* [[وحید تبریزی]] (۹۴۲)
* [[فهمی استرآبادی]] (۹۴۷ زنده)
* [[حیرتی تونی]] (۹۶۱)
* [[فارغی مشهدی]] (۹۶۲ زنده)
* [[عزیزی قزوینی]] (۹۶۹)
* [[فضولی بغدادی]] (۹۷۰)
* [[میر اشکی قمی]] (۹۷۲)
* [[خواری تبریزی]] (۹۷۴)
* [[خواجگی عنایت]] (۹۷۵)
* [[صبری اصفهانی،اصفهانی]] (۹۷۷ زنده)
* [[شیخ رباعی]] (۹۷۷)
* [[طرحی شیرازی]] (۹۸۰ زنده)
* شجاع (ملقب به کور) (۹۸۱)
* [[کامی قزوینی]] (۹۸۲)
* [[هجری قمی]] (۹۸۲)
* [[حیدر کلیچه‌پز]] (۹۸۵)
* [[عبدی بیگ نویدی]] (۹۸۸)
* [[کاهی کابلی،کابلی]]، قاسم (۹۸۸)
* [[ملک قمی]] (۹۹۰ زنده)
* [[قیدی شیرازی]] (۹۹۰)
* [[مخدوم شریفی]] (۹۹۰ زنده)
* [[نظام‌الدین هاشمی]] (۹۹۱ زنده)
* [[قراری گیلانی]] (۹۹۲)
* [[حسابی نطنزی]] (۹۹۳)
* [[رضایی کاشانی]] (۹۹۵)
* [[میرک صالحی]] (۹۹۷ زنده)
* [[حالتی تهرانی]] (۹۹۹)
* [[صرفی ساوجی]] (۹۹۹)
* [[حضوری قمی]] (۱۰۰۰)
* [[قاضی نورالدین]] (۱۰۰۰)
* [[غیرتی شیرازی]] (۱۰۰۱ زنده)
* [[یادگاربیگ حالتی]] (۱۰۰۱)
* [[وقوعی نیشابوری]] (۱۰۰۲)
* [[وحشتی جوشقانی]] (۱۰۱۳)
* [[انیسی شاملو،شاملو]]، یولقلی (۱۰۱۴)
* [[وقوعی تبریزی]] (۱۰۱۸)
* [[شعیب جوشقانی]]
* [[حیدر معمایی]] (۱۰۲۵)
* [[فسونی یزدی]] (۱۰۲۷)
* [[علی نقی کمره‌ای]] (۱۰۳۰)
{{Div col end}}
 
۴۴۸

ویرایش