تفاوت میان نسخه‌های «لنفوسیت»

بدون خلاصه ویرایش
لنفوسیت B (به علت اینکه اولین بار در تخمدان جوجه که Bursa نامیده می‌شود مشاهده شده‌اند) دوره تمایز خود را در محل تولید یعنی همان مغز استخوان می‌گذارنند. این لنفوسیت‌ها بیشتر در تولید [[پادتن]] و ایمنی هومرال نقش دارند.
لنفوسیت T هم مانند لنفوسیت B از سلول های بنیادین مغز استخوان ایجاد می شود اما محل تمایز آنها در غده تیموس است و در اثر هورمون تیموسین تمایز می یابند، وخود چهار نوع هستند که عبارت اند از: [[لنفوسیت تی سیتوتوکسیک]]، [[لنفوسیت تی یاری دهنده]]، [[لنفوسیت تی خاطره]] و [[لنفوسیت تی سرکوبگر]] انواع لنفوسیت‌های تی هستند. لنفوسیتهای T در [[ایمنی سلولی]] و [[ایمنی تطبیقی]] سیتوتوکسیک مؤثرند.
لنفوسیت ها بعد از تمایز در غدد لنفی مستقر می شوند . سلول های[[سلول‌های دندریتیک]] نیز به آنها در تشخیص انتی ژن کمک می کنند .
[[سلولهای کشنده طبیعی]] (NK cells) در [[ایمنی سلولی]] و ایمنی ذاتی دخیل هستند.
 
* [[لنفوسیت بی]]
* [[لنفوسیت تی]]
* [[دندریتیک]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس؛ نویسنده: ابول عباس؛ ترجمه مهرداد رشدی بنام، احمد مسعود؛ ناشر: کتاب میر؛ شابک: 964-6449-14-X
* ایمونولوژی رایت؛ جاناتان بروستوف، ایوان موریس رویت، دیوید میل، دیوید بی روث؛ مترجم عبدالحسین کیهانی، علیرضا فتح اللهی، مسعود خدایی، سیدهادی ولایی، معصومه ناظر، مریم زرین قدم مقدم؛ ناشر: ارجمند؛ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۹۶-۰۷۷-۲
ویرایش :Abolfazl Majidi ,kiarash habibian
</small>
 
۲

ویرایش